جزییات تماس

آدرس دفتر

تهران_میدان رسالت  جهت خرید حضوری با هماهنگی قبلیتهران_میدان رسالت  جهت خرید حضوری با هماهنگی قبلی

ایمیل

info@shahrkodak.ir

شماره تلفن

77240828(021)  – 3653161_0901  –  3653171_0901

ساعت و زمان

شنبه تا چهارشنبه  – 9:30 صبح تا 17

فرم نظردهی

انتقادات و پیشنهادات درباره ی شهر کودک