تکان دهنده موتور

مشخصات تکان دهنده:

ماکت موتور:وارداتی

شاسی وموتور تکان دهنده: خارجی

گروه سنی:2 تا 8سال

قابل استفاده درهمه اماکن

مقایسه

به اشتراک گذاشتن این محصول

توضیحات

جهت اطلاع ازقیمت تماس بگیرید.