تکان دهنده کیتی

مشخصات تکان دهنده کیتی:

ژتون خور یا ریموتی طبق سفارش

دارای رقص نور

موزیکال

گروه سنی : 2تا8 سال

تحمل وزن :تا50 کیلوگرم

تولید ایران

قابل استفاده در: تمام مکانهای عمومی

مقایسه

به اشتراک گذاشتن این محصول

توضیحات

تکان دهنده کیتی

مشخصات تکان دهنده کیتی :

ژتون خور یا ریموتی طبق سفارش

دارای رقص نور

موزیکال

گروه سنی : 2تا8 سال

تحمل وزن :تا50 کیلوگرم

تولید ایران

قابل استفاده در: تمام مکانهای عمومی